Členské aktivity

Členské aktivity

V České marketingové společnosti působí mnoho významných osobností nejen z oblasti marketingu. Aktivity jejich firem a společností zasahují do široké škály života naší země a denně přispívají k rozvoji jak společenského, tak občanského dění. Důležitým faktorem při prezentaci jejich výsledků je jasná a přesvědčivá komunikace.
Česká marketingová společnost nabízí v tomto směru pomocnou ruku a dává prostor svým členům jak na těchto stránkách, tak v odborném časopise Marketing a komunikace.

Neváhejte a informujte ostatní o aktivitách, které je mohou inspirovat, poučit i pobavit. Zašlete nám odkazy na akce, kde představujete výsledky dlouhodobého snažení a hodin usilovné práce. Vaši kolegové takovou iniciativu určitě ocení a jistě se podělí také o vlastní zkušenosti a poznatky.