Regionální kluby

Regionální kluby ČMS

Regionální kluby ČMS jsou organizovány na teritoriálním principu a sdružují se v nich členové ČMS působící na určitém území. V čele regionálních klubů stojí předsedové, v některých jsou ustaveny výbory klubu. Regionální kluby mají značnou autonomii jak v otázkách programu činnosti, tak v hospodaření.