Liberec

Aktivity Severočechů

Regionální klub v Liberci pracuje aktivně už dlouhá léta. Pořádá několikrát do roka setkání svých členů, na které zve partnery z odborných kruhů z příhraničních oblastí i z daleké ciziny. Podstatnou zásluhu na těchto mimořádně úspěšných aktivitách má dlouholetá předsedkyně klubu paní Jozefína Simová.

Simová

Regionální klub ČMS Liberec
počtem členů patří k malým klubům. Činnost klubu je úzce propojena s aktivitami katedry marketingu a obchodu Ekonomické fakulty TU v Liberci.  Klub zaměřuje svoji činnost především na oblast vzdělávání a zprostředkovávání nových marketigových poznatků formou odborných přednášek domácích i zahraničních lektorů a marketingových odborníků z praxe. V souladu se stávajícími trendy rozvoje informačních a komunikačních technologii a marketingu chce Regionální klub ČMS v roce 2019 zaměřit svoji činnost na problematiku online marketingu. Online marketing se stává nedílnou součástí marketingu nejenom podniků, ale i života jednotlivců. V této oblasti bude klub a katedra marketingu a obchodu formou přednášek a workshopů spolupracovat s Davidem Bradou, známým kreativcem, idea makrem a politickým marketérem. Cílovou skupinou jsou studenti – budoucí odborníci marketingu. Katedra marketingu a obchodu chce v roce 2019 na oblast online marketingu zaměřit i svoji vědecko-výzkumnou činnost.

Liberecké jaro 2019

Dne 4. 3. 2019 se na půdě Ekonomické fakulty TU v Liberci uskutečnila přednáška Davida Brady na téma Online marketing.

Přednáška zaujala inovativním pojetím marketingu a marketingovými trendy pro rok 2019. Seznámila studenty s online marketingem, jeho využitím i výhodami na jedné straně a vlivem digitalizace na chování spotřebitelů na druhé straně. Zajímavé bylo porovnání on-line a off-line marketingu s tím, co se změnilo a závěrečné konstatování, že „online marketing nedokáže všechno“.

  

previous arrow
next arrow
Slider