Liberec

Aktivity Severočechů

Regionální klub v Liberci pracuje aktivně už dlouhá léta. Pořádá několikrát do roka setkání svých členů, na které zve partnery z odborných kruhů z příhraničních oblastí i z daleké ciziny. Podstatnou zásluhu na těchto mimořádně úspěšných aktivitách má dlouholetá předsedkyně klubu paní Jozefína Simová.

Paní Jozefína Simová zemřela dne 12. 4. 2021.
Bude nám všem velmi chybět, měli jsme ji moc rádi.

Čest její památce.

 

Simová

Regionální klub ČMS Liberec
počtem členů patří k malým klubům. Činnost klubu je úzce propojena s aktivitami katedry marketingu a obchodu Ekonomické fakulty TU v Liberci.  Klub zaměřuje svoji činnost především na oblast vzdělávání a zprostředkovávání nových marketigových poznatků formou odborných přednášek domácích i zahraničních lektorů a marketingových odborníků z praxe. V souladu se stávajícími trendy rozvoje informačních a komunikačních technologii a marketingu chce Regionální klub ČMS v roce 2019 zaměřit svoji činnost na problematiku online marketingu. Online marketing se stává nedílnou součástí marketingu nejenom podniků, ale i života jednotlivců. V této oblasti bude klub a katedra marketingu a obchodu formou přednášek a workshopů spolupracovat s Davidem Bradou, známým kreativcem, idea makrem a politickým marketérem. Cílovou skupinou jsou studenti – budoucí odborníci marketingu. Katedra marketingu a obchodu chce v roce 2019 na oblast online marketingu zaměřit i svoji vědecko-výzkumnou činnost.

Liberecké jaro 2019

Dne 4. 3. 2019 se na půdě Ekonomické fakulty TU v Liberci uskutečnila přednáška Davida Brady na téma Online marketing.

Přednáška zaujala inovativním pojetím marketingu a marketingovými trendy pro rok 2019. Seznámila studenty s online marketingem, jeho využitím i výhodami na jedné straně a vlivem digitalizace na chování spotřebitelů na druhé straně. Zajímavé bylo porovnání on-line a off-line marketingu s tím, co se změnilo a závěrečné konstatování, že „online marketing nedokáže všechno“.

  

01
02
03
04a
5
previous arrow
next arrow