Ostrava

Marketingové ocelové srdce

Ostravský regionální klub ČMS pokračuje ve své mnohostranné činnosti pod novým vedením

V dubnu letošního roku došlo k podstatné změně ve vedení Regionálního klubu ČMS Ostrava. Ostravský klub byl od počátku svého vzniku velmi aktivní a pod vedením zakládající předsedkyně paní PhDr. Cecílie Klevarové, CSc. vyvíjel mimořádné aktivity jak na domácí půdě, tak i ve spolupráci s ostatními profesními subjekty. Byl vždy příkladem pro ostatní regionální kluby a z řad jeho členů také vyšlo v průběhu několika desetiletí nejvíce certifikovaných marketérů. Pro své členy uspořádalo vedení řadu konferencí, seminářů, besed i přátelských setkání, které z klubu udělaly mimořádně silnou profesní partu odborníků. Jeho přispěním vzkvétala celá Česká marketingová společnost a tmelící osobnost předsedkyně Cilky se stala neodmyslitelnou postavou všech významných aktivit a akcí ČMS. Dlouho si nikdo nepřipouštěl, že by mohla, či spíše chtěla tuto bohulibou činnost i vyšlapanou profesní dráhu opustit. Ale čas je neúprosný a stalo se.
Po dlouhém hledání vhodného nástupce přišlo konečné rozhodnutí. Novým předsedou Regionálního klubu Ostrava se stal v květnu pan Ing. Miloslav Cváček, Ph.D., který s vedením dlouhou dobu spolupracoval. Všichni členové prezidia ČMS doufají, že bude úspěšným pokračovatelem náročné cesty svého klubu, která byla před dlouhými roky nastoupena jeho členy.
Přejeme mu hodně úspěchů i jménem celé členské základny, která ze svých řad vybírá ty nejschopnější, aby je postavila do čela regionálních či profesních marketingových klubů.
Milada Hábová, výkonná ředitelka ČMS

Miloslav Cváček RK Ostrava
Diskusní fórum RKO
Regionální klub Ostrava uspořádal 17. dubna 2018 Diskusní fórum zaměřené na svou dlouholetou činnost. Klub existuje už od roku 1990 a za ta dlouhá léta vykonal nespočet záslužných kroků, které pomáhaly rozvíjet marketing jak v teoretické, tak i praktické oblasti v celé naší republice.
Datum ani téma nebylo jistě zvoleno náhodně, protože souviselo s významným mezníkem, jímž se stalo předání klubového vedení. Zakladatelka klubu a jeho neúnavná předsedkyně paní PhDr. Cecílie Klevarová, CSc. předala pomyslné žezlo svému věkově i profesně mladšímu kolegovi panu Ing. Miloslavu Cváčkovi, PhD., který se podle vlastního vyjádření bude snažit udržet vynikající pověst klubu, rozvíjet ji a na základě převzatých zkušeností i nadále hrát důležitou roli na půdě České marketingové společnosti.
Poděkovat Cilce i celému vedení RKO přišla také prezidentka České marketingové společnosti paní doc. PhDr. Jitka Vysekalová, PhD., která obohatila program odpoledního setkání zajímavou interpretací letošních výsledků dlouholetého výzkumu Češi a reklama prováděného pod záštitou ČMS.

Zemřela Cilka Klevarová

V pátek 20. července 2018 zemřela naše dlouholetá kolegyně, spolupracovnice, letitá předsedkyně Regionálního klubu Ostrava a v neposlední řadě také osobní přítelkyně mnohých z nás paní Cilka Klevarová. Vážili jsme si jí a měli jsme ji všichni rádi nejen pro pracovitost, výkonnost a osobní nasazení, ale také pro její lidskost a laskavost. Bude nám všem velmi chybět.
Čest její památce.

 
OVA 1
OVA 2
OVA 3
OVA 4
OVA 5
OVA 6
OVA 8
PlayPause
previous arrow
next arrow