Východní Čechy

Vysoký pardubický standard

Regionální klub České marketingové společnosti ve východočeském regionu pracuje v jednotlivých lokalitách v závislosti na osobnostech, které kromě běžných povinností přispívají svou aktivitou ke zvyšování marketingového vzdělávání a obecné osvěty v této oblasti. Někdy se jim to skvěle daří, jindy jsou úspěchy méně výrazné.
Trvalý vysoký standard v tomto směru drží dlouhá léta skupina odborníků v Pardubicích.  Nezastupitelnou úlohu sehrála a hraje docentka Marcela Kožená, která působí jako vysokoškolská pedagožka na zdejší univerzitě. Marketing se pro ni stal nejen profesí, ale také koníčkem.

Marcela Kožená RK Východní Čechy

 

Činnost Regionálního klubu ČMS Východní Čechy

Regionální klub ČMS Východní Čechy působí v Pardubickém a Královehradeckém regionu. Svou činnost zaměřuje na pořádání marketingově zaměřených aktivit, jako jsou semináře, workshopy, odborné přednášky, kterých se kromě členů Regionálního klubu Východní Čechy mohou účastnit vysokoškolští a středoškolští studenti, pedagogové, odborníci z praxe i zástupci široké veřejnosti. K již tradičním akcím patří pořádání Týdne odborných přednášek z oblasti ekonomiky, managementu a marketingu, na který jsou zváni jak akademičtí pracovníci z České republiky i ze zahraničí, tak především špičkoví manažeři a odborníci z praxe. Předsedkyní RK VČ je od roku 2003 doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D., která působí jako vedoucí Ústavu podnikové ekonomiky a managementu na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.  Snahou vedení RK VČ je zapojit do akcí regionálního klubu také studenty marketingově orientovaných předmětů na fakultě, z nichž někteří se také pravidelně účastní soutěží pořádaných ČMS, např. Mladý Delfín, která je součástí soutěže Marketér roku.

previous arrow
next arrow
Slider