Východní Čechy

Vysoký pardubický standard

Regionální klub České marketingové společnosti ve východočeském regionu pracuje v jednotlivých lokalitách v závislosti na osobnostech, které kromě běžných povinností přispívají svou aktivitou ke zvyšování marketingového vzdělávání a obecné osvěty v této oblasti. Někdy se jim to skvěle daří, jindy jsou úspěchy méně výrazné.
Trvalý vysoký standard v tomto směru drží dlouhá léta skupina odborníků v Pardubicích.  Nezastupitelnou úlohu sehrála a hraje docentka Marcela Kožená, která působí jako vysokoškolská pedagožka na zdejší univerzitě. Marketing se pro ni stal nejen profesí, ale také koníčkem.
V říjnu 2021 požádala paní docentka prezidium České marketingové společnosti o uvolnění z funkce. Jejímu požadavku bylo vyhověno a do funkce předsedkyně byla k 1. 10. 2021 jmenována paní Ing. Kateřina Kantorová, Ph.D.

Kateřina Kantorová                RK Východní Čechy
Stitched Panorama
vč 2
vč 3
vč 4
velka pardubička
previous arrow
next arrow