Zlín – Den marketingu

Den marketingu ve Zlíně

Pod záštitou Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, Ústavu managementu a marketingu a Regionálního klubu České marketingové společnosti ve Zlíně byl uspořádán dne 12. října 2016

DEN MARKETINGU

s názvem

Současný marketing v teorii a praxi

V programu vystoupili odborníci z výše jmenovaných a přizvaných institucí (podrobný program viz přiložená pozvánka), tak prezidentka ČMS Jitka Vysekalová a hostující prof. VŠE Jiří Mikeš, jejichž příspěvek byl věnován Corporate identity naší republiky s reflexí na název ve zkrácené verzi v angličtině.
pozvánka

Den marketingu ve Zlíně

26.11.2014 byl ve Zlíně den plný marketingových aktivit. Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, Ústav managementu a marketingu a regionální klub České marketingové společnosti ve Zlíně společnými silami uspořádali DEN MARKETINGU, kterého se v hojném počtu zúčastnili studenti, pedagogové, odborníci i jiní přívrženci marketingových činností. Celý den probíhaly přednášky, diskuse a zajímavá setkání, jichž se zúčastnili odborníci z celé republiky. Zajímavým příspěvkem obohatila program i prezidentka ČMS doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., která ocenila nejen vysokou odbornou úroveň celé akce, ale i záslužnou práci pořadatelů, v jejichž čele stál doc. Vratislav Kozák, Ph.D., dlouholetý předseda zlínského regionálního klubu ČMS.

Den marketingu ve Zlíně

Česká marketingová společnost uspořádala spolu s regionálním klubem ČMS ve Zlíně dne 31. října 2012 Den marketingu. Bohatý program zahrnující odborné přednášky, diskuse i přítelské výměny názorů přilákal do Zlína značný počet odborníků i z ostatních regionů. Zlínský regionální klub v poslední době svými aktivitami dokazuje, že dobře připravená a promyšlená akce najde v řadách marketérů dost zájemců, kteří vítají předávání zkušeností sloužících k rozvoji jejich odbornosti.

V rámci Dne marketingu byla také vyhlášena soutěž Marketér roku 2012.

Bližší podrobnosti o podmínkách soutěže najdete v přiložené tiskové zprávě a videozáznamu ze Dne marketingu.

TISKOVÁ ZPRÁVA

http://neontv.cz/2012/11/video-den-marketingu-2/