Zlín

Zlín nezapře Moravu

Kolem Zlína se sice vinic moc nenajde (respektive tam nejsou žádné), ale to neznamená, že by místní obyvatelé a marketéři neměli ke vzácnému moku kladný vztah. To se ostatně projevilo při několika seminářích a klubových setkáních, které překročily nejen hranice města, ale dokonce i regionu. V příjemném prostředí, které poskytli moravští vinaři, se konala společná sezení, jejichž cílem nebyla vždy jen ochutnávka a hodnocení mimořádných přírodních produktů, ale vážné debaty zabývající se marketingovými strategiemi a hledáním nových cest na domácí i zahraniční trhy, kde jsou moravské vinařské produkty stále více ceněny.

Předseda RK Zlín působí v akademickém prostředí již čtvrtstoletí. Přednáší především Marketing a Marketingovou komunikaci. Před tím deset let působil v pivovarství a tři roky v JZD AK Slušovice. Zde začínal v biochemickém provozu BIO II a za rok jako vedoucí provozu a zástupce ředitele závodu MOSYV II (Moderní systém výživy).

Regionální klub ČMS ve Zlíně by se chtěl zaměřit na intenzivnější spolupráci s podniky z regionu a orgány veřejné správy. Snahou je, aby setkání probíhala přímo ve firmách, kde by po krátké exkurzi následovalo posezení s marketingovým vedením firmy.

V letošním roce nebude tradiční Den marketingu, který se konal v letech 2012, 2014 a 2016. Důvodem je rekonstrukce auly Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde se tato akce vždy konala, neboť zde je více než 400 míst. Soustředíme se na menší klubové akce, které nejsou náročné na technické zázemí.

Pravidelná aktivita Den marketingu viz zvláštní rubrika

   

z1
z6
z2
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
z4
z5
z7
previous arrow
next arrow