Stanovy

Stanovy

jsou základním dokumentem České marketingové společnosti, které od jejího vzniku určují zaměření, náplň činnosti a předpokládaný rozvoj do budoucích období. Jsou závazným ustanovením platným pro každého individuálního i kolektivního člena a jejich dodržování je prvořadou podmínkou účasti na jejich naplňování. V průběhu historie byly upravovány jen minimálně, vždy v případech nutnosti progresívního rozvoje ČMS v souladu s požadavky celé společnosti.

Stanovy nové – aktualizovaný text 2016 ČMS, zapsaný spolek

stanovy nové 2016