Zasedání

Zasedání, nikoliv vysedávání

Česká marketingová společnost má několik orgánů, které se v pravidelných intervalech scházejí, aby na své úrovni a ve své kompetenci řešily zásadní problémy týkající se chodu společnosti, členské základny a hospodaření. Nikdy nejde o formální sešlost, která by se shromáždila jen na základě stanovené periodicity, vždy jde spíše o setkání odborníků, dlouholetých členů a spolupracovníků ČMS, kteří mají k projednávaným otázkám co říci, doporučit, poradit. Jejich činnost je dobrovolná, neplacená, a o to víc je tato aktivita ceněna mezi všemi, kterým na jejich cestě ČMS nabízí pomocnou ruku.