V Oponicích se bude setkání konat později

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Vzhľadom na stále trvajúcu mimoriadnu situáciu na Slovensku a nastolené opatrenia, medzi ktoré patri i zákaz organizovania konferencií, seminárov, verejných spoločenských a pracovných stretnutí, sme sa rozhodli plánované vedecké kolokvium preložené z 1.apríla 2020 na 5.mája 2020 v Oponiciach ZRUŠIŤ a presunúť na neurčito. 
V záujme organizátorov je tento event zorganizovať v októbri. Určite Vás budeme kontaktovať o podrobnostiach ohľadne ďalšieho plánovania.

S pozdravom, Mgr. Veronika SzabóováKatedra masmediálnej komunikácie a reklamy, FF UKF v Nitreorganizačný tím e-MOTION: Moc neuromarketingu, emócií a virtuálnej reality