Valná hromada 2019

Česká marketingová společnost – valná hromada a volby

Prezidentem ČMS se stává Tomáš David, Jitka Vysekalová se stává čestnou prezidentkou

Ve středu 11. 12. 2019 se v odpoledních hodinách konala valná hromada České marketingové společnosti spojená s volbami do hlavního výboru a prezidia na další tříleté funkční období.
Na programu byla zpráva o činnosti za uplynulá léta 2017-2019, zpráva o hospodaření, výše zmíněné volby a bohatá diskuse přítomných, ve které vystoupili zástupci regionálních klubů i přítomní hosté.

Zpráva o činnosti ČMS za období 2017-2019

Na zasedání byl zvolen nový hlavní výbor ČMS, který posléze zvolil prezidium ve složení:

David Tomáš, Ing.                                       CZECH TOP 100
Hofman Radek, Ing.                                    ZyXel 
Janků Aleš, JUDr.                      právník 
Krohová Naděžda, PhDr.                        Litmedia 
Medek Milan, Ing.                                       nezávislý marketingový konzultant
Postler Milan,  Ing., Ph.D.                      Vysoká škola ekonomická Praha
Řepka Vladimír, Mgr.                                Ministerstvo spravedlnosti
Vysekalová Jitka, doc. PhDr., Ph.D.  psycholožka

 

Prezidium na svém prvním zasedání zvolilo ze svého středu nejvyšší funkcionáře, kterými se stali:

Tomáš David prezident
Jitka Vysekalová – čestná prezidentka a viceprezidentka

                                                       

Hlavní výbor ČMS zvolený 11.12.2019 na období 2020-2022

1Augustinová Hana, Ing.SOŠ Blatná
2Brabec Pavel, Mgr.AČRA
3David Tomáš, Ing.CZECH TOP 100
4Hájek Tomáš, RNDr.ADMEZ
5Hofman Radek, Ing.ZyXel ČR
6Hrubalová MonikaČHMÚ Praha
7Huntová Hana, Ing.SIMAR
8Janků Aleš, JUDr.právník
9Kauerová Lenka, doc.Ing.,CSc.VŠB
10Krohová Naděžda, PhDr.Litmedia
11Medek Milanmarketingový konzultant
12Mikeš Jiří, Ing.VŠE Praha
13Nečas Libor, Ing., Ph.D.KUM, ČMS
14Novák Pavel, Ing. BARTON QSV
15Pavlů Dušan, prof., PhDr., CSc.VŠKK
16Postler Milan, Ing., Ph.D.VŠE Praha
17Řepka Vladimír, Mgr.Magistrát hl. m. Prahy
18Říha David,Ing., Ph.D., MBAVŠE Praha
19Simová Jozefína, Ing., Ph.D.TU Liberec 
20Tamchyna Jaroslav, RNDr.ČIFRA
21Uchytil Petr, Ing.,Radiohouse
22Vysekalová Jitka, doc. PhDr., Ph.D.ČMS
   
 Revizní komise 
23Kozák Vratislav, doc. Ing., Ph.D.Uniterzita T. Bati
24Kožená Marcela, doc. Ing., Ph.D.Univerzita Pardubice
25Jesenský Daniel, MBADago

Usnesení Valné hromady ČMS konané dne 11. prosince 2019 

Valná hromada schválila předložený program k jednání.
Valná hromada schválila návrhovou, mandátovou a volební komisi

K jednotlivým bodům jednání přijala valná hromada následující usnesení:

bere na vědomí

zprávu mandátové komise
zprávu o činnosti ČMS za období 2017-2019
zprávu o hospodaření ČMS za období 2017-2019

zprávu o výsledku voleb do hlavního výboru ČMS na období 2020-2022
zprávu o výsledku voleb do prezidia ČMS na období 2020-2022

schvaluje

ČMS bude ve své činnosti a komunikaci podporovat jednoslovnou cizojazyčnou verzi názvu ČR Czech Made nebo Made in Czechia.

Valná hromada děkuje hlavnímu výboru a prezidiu za obětavou a úspěšnou práci v období 2017-2019.

Zapsala návrhová komise zvolená valnou hromadou ČMS dne 11. 12. 2019 ve složení

předseda komise       Radek  Hofman v.r.
členové komise          Libor Nečas v.r.,   Naděžda Krohová v.r.