Valná hromada ČMS – pozvánka

 

Vážení členové České marketingové společnosti, milí kolegové, přátelé,

zveme Vás co nejsrdečněji na zasedání Valné hromady ČMS, jejíž součástí jsou i volby do hlavního výboru.
 
Program Valné hromady ČMS 14. 12. 2022 
Novotného lávka 1, Klub Lávka, Praha 1, 14.00 hodin


1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové, mandátové a volební komise 
3. Zpráva o činnosti ČMS v letech 2019-2022
4. Zpráva o hospodaření ČMS za uplynulé období
5. Volba hlavního výboru ČMS
6. Různé
7. Schválení návrhu usnesení
 
Věříme, že se zúčastníte setkání, jehož cílem je zhodnocení uplynulého období, volby do hlavního výboru a náhled do budoucího období týkající se celé členské základny České marketingové společnosti.  
Prosíme o potvrzení Vaší účasti na naši e-mailovou adresu: info@cms-cma.cz
 
Za prezidium ČMS Vás srdečně zdraví

doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.
čestná prezidentka ČMS

 

Ing. Tomáš David
prezident ČMS