Veselé Velikonoce

Vážení a milí členové České marketingové společnosti, milí partneři, kolegové, přátelé marketingu,

přejeme všem krásné a příjemné prožití letošních Velikonoc, které jsou sice mimořádné a svérázné, ale přesto mohou být i veselé.
Hlavně, ať jsou optimistické a zdravé.

Za prezidium ČMS
doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. 
čestná prezidentka a viceprezidentka ČMS

Ing. Tomáš David
prezident ČMS