Výzva pro schopné marketéry

Máte dobré výsledky v dosavadních marketingových aktivitách? Chcete mít černé na bílém, že Vaše vědomosti, znalosti a zkušenosti nejsou dílem náhody, ale výsledkem usilovného studia a sbírání zkušeností?

Nechte se certifikovat!

Co jsou certifikace?

Certifikace ČMS 2018

Certifikace je postavena na praktických dovednostech, zkušenostech, celkovém výsledku dosavadní práce, ať už v podnicích nebo vzdělávacích institucích. Každý kandidát musí prokázat praktické schopnosti, tedy například zobrazit reálný stav firmy, stanovit její marketingovou diagnózu, provést praktický výzkum apod. Certifikace probíhají zpravidla jedenkrát ročně na podzim.

Cílem certifikačního řízení je:

· pomoci marketingovým odborníkům osvojit si moderní styl marketingového myšlení jako základ vysoké osobní efektivity;

· zvýšit marketingovou výkonnost podniků k rozvoji marketingové strategie;

· pomoci zkvalitnění tvorby a realizace podnikové marketingové strategie;

· umožnit marketingovým odborníkům prokázat svou kvalifikaci a získat certifikát k formálnímu uznání profesní způsobilosti;

· zabezpečit jednotné, objektivní a kontrolovatelné postupy posuzování profesní způsobilosti;

· přispět k posílení důvěry v odbornou i etickou profesionalitu držitelů certifikátů

Kontaktujte nás, rádi Vám vše vysvětlíme a poradíme, jak postupovat při záskávání crtifikátu.

tel. 603 421 578 Milada Hábová

Certifikační centrum ČMS – přihláška nn

pravidla certifikacniho rizeni 2015 nn