Certifikace

Certifikace

Česká marketingová společnost, podobně jako jiná profesní sdružení, se snaží chránit profesionalitu a etiku výkonu určité profese a dále je rozvíjet. Česká marketingová společnost si projektem certifikace marketingových specialistů klade náročné a dlouhodobé cíle. Chce garantovat odbornou a etickou stránku profesionality marketingových specialistů a současně rozvíjet marketing a zvyšovat jeho prestiž.
Česká marketingová společnost systémem svých certifikací nesupluje marketingové vzdělání dosažené v systému školských nebo mimoškolských vzdělávacích institucí.
Marketéři mohou užívat profesní označení: Certifikovaný marketér České marketingové společnosti, ve zkratce CM-ČMS.

Certifikaci je možné získat v oborech:
• marketingový manažer
• specialista pro marketing na tuzemském trhu
• specialista pro marketing na mezinárodním trhu
• marketingový poradce
• lektor pro marketing

http://archiv2018.cms-cma.cz/photogallery/view/1511629262-3.jpg  http://archiv2018.cms-cma.cz/photogallery/view/1479597788-cert-5.jpg  1      http://archiv2018.cms-cma.cz/photogallery/view/1452093795-04.jpg  http://archiv2018.cms-cma.cz/photogallery/view/1352493124-08.jpg  http://archiv2018.cms-cma.cz/photogallery/view/1337882644-p5240076.jpg  http://archiv2018.cms-cma.cz/photogallery/view/1324315211-pb100066.jpg