Naše knihovna

Zajímavý výběr

Naše knihovna není pozoruhodná jen počtem výtisků vysoce odborné literatury z oblasti marketingu a komunikace. Její předností je výběr titulů a jejich dostupnost pro studenty, odborníky i vědecké pracovníky. Mnozí z nich využili a využívají našich fondů při zpracovávání závažných témat ať už pro diplomové, doktorandské, či vědecké práce. Mohou čerpat jak z domácích, tak zahraničních publikací, stejně jako ze široké škály odborných periodik.

Služby naší knihovny

Knihovna ČMS se nachází v sekretariátu Společnosti a je k dispozici všem kolektivním i individuálním členům.

V mimořádných případech půjčujeme po individuální dohodě publikace také nečlenům ČMS.

Informujte se prosím předem a domluvte si schůzku na 603 421 578.