Novinky

Velký slovník marketingových komunikací

Jurášková Olga, Horňák Pavel a kolektiv
Grada Publishing

 

Na začátku září vyšlo v nakladatelství Grada dílo, které bylo na našem marketingovém knižním trhu dlouho očekáváno a zaslouží si pozornost každého odborníka. Značnou měrou se na něm podíleli i členové České marketingové společnosti, především prezidentka ČMS Jitka Vysekalová a člen prezidia Jiří Mikeš.

Velký slovník marketingových komunikací poskytuje ucelený přehled a vysvětlení základních pojmů používaných v oblasti marketingových komunikací, a to nejen jejich základních forem (reklama, podpora prodeje, direct marketing, public relations, osobní prodej), ale také základních pojmů v oblasti marketingu, výstav a veletrhů, psychologie spotřebitele  a  nových  forem  marketingových  komunikací.  Zejména  uvedení  pojmů spadajících do oblasti nových forem marketingových komunikací je výrazným přínosem slovníku, neboť tyto pojmy často nebyly v jiné odborné literatuře dosud definovány. Velký slovník marketingových komunikací je přehledným, komplexním shrnutím pojmů a odborných výrazů z oblasti marketingových komunikací a souvisejících oborů. Je určený  pracovníkům  v  oblastí marketingu,  marketingových  komunikací,  studentům středních a vysokých škol. Autory  Velkého  slovníku  marketingových komunikací  jsou  odborníci  v  jednotlivých  oblastech,  akademičtí pracovníci a odborníci z praxe.