Pokřtili jsme

Reklama

Jak dělat reklamu – křest v barvách podzimu

Krásný podzimní podvečer na Vysoké škole kreativní komunikace se stal v úterý 16.10.2018 mimořádnou kulisou pro křest nového vydání knížky o reklamě.
Už počtvrté vyšla kniha Reklama, Jak dělat reklamu osvědčených autorů, na slovo vzatých odborníků Jitky Vysekalové a Jiřího Mikeše.
Na svět ji přivedlo nakladatelství Grada jako čtvrté, doplněné vydání. Protože jde o publikaci, která je na marketingovém knižním trhu velice žádaná, potěší jistě tato informace nejen Vás, ale i všechny uživatele Vašich médií a příznivce na sociálních sítích.

Nenechte si, prosím, tuto novinku pro sebe, ale podělte se o ni se všemi!

Děkujeme za přízeň a sdílnost (tisková zpráva zde níže).

Jitka a Jirka

 

 

 

 

Tisková zpráva

Reklama počtvrté

Křest a autogramiáda knihy REKLAMA – JAK DĚLAT REKLAMU   

Pražská Vysoká škola kreativní komunikace se 16. října stala místem křtu a autogramiády 4. vydání knihy Reklama. Jejími autory jsou Jitka Vysekalová, prezidentka České marketingové společnosti, a Jiří Mikeš, první Adman Česka. Za hojné účasti příznivců reklamy i autorů knížky pokřtili publikaci Kateřina Ščudlíková, šéfredaktorka Grada, Milan Medek, rektor VŠKK, Ondřej Štěpánek, jednatel VŠKK, a Ladislav Šťastný, ředitel Rady pro reklamu. Večerem provázel Karel Voříšek.

Jde o nové vydání základní české knihy o reklamě, které je kompletně aktualizované a doplněné o nové trendy a příklady, například v online reklamě nebo oblasti působení a výzkumu efektivnosti reklamy. Začínající marketéři a studenti VŠ v knize najdou vše důležité o tom, jak naplánovat a vytvořit tu „správnou“ reklamu, která splní své cíle. Dozví se, jak připravit reklamní kampaň, jak sestavit rozpočet a zvolit média, jak komunikovat s různými cílovými skupinami, účinně využívat slova a barvy, vybrat vhodný název, jméno produktu a logo. Autoři se dále věnují působení reklamy a jejímu měření, radí jak vybrat reklamní agenturu a představují nové trendy v marketingové komunikaci. V přílohách čtenáři najdou užitečné informace o legislativě spojené s reklamou, seznam tisku věnující se marketingu, odkazy na asociace komunikačních agentur a důležité adresy. základní české knihy o reklamě je kompletně aktualizované

O knížce napsali:

Mám to štěstí, že jsem před třiceti lety potkal Jirku Mikeše a zanedlouho poté i Jitku Vysekalovou. Mají od Pánaboha nejen to, že jsou oba fajn lidi, ale vážím si jich i pro jejich schopnost vhledu do oboru, o kterém je toto již 4. vydání „Jak dělat reklamu“. V širších souvislostech totiž správně vidí marketingovou komunikaci v novém světě nul a jedniček opět jen jako umění předávat správnou informaci těm správným lidem. Je to o to složitější, že dnes plaveme v oceánu velkých dat a zuří komunikační bouře. Díky za kompas!
Pavel Brabec, president Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace

Obdivuji aktuálnost i odstup, nadhled a kontext letité praktické zkušenosti, které byli autoři schopni promítnout do této publikace. Určitě doporučuji lidem, kteří se chtějí s oborem seznámit i těm, kdo chce po letech získat inspiraci a perspektivu zakotvenou v teorii i praxi. 
Jan Binar, president Edcom (Evropská nadace pro výuku komerčních komunikací, Brusel), prezident AKA, generální ředitel McCann, Praha.

V honbě za tím novým a odlišným zapomínáme, že k efektivní komerční komunikaci potřebujeme kromě invence i solidní teoretický základ a poznání upevněné praxí. Moudrost se, jak je známo, rodí opakováním. Čtvrté, aktualizované vydání zkušených autorů dobře poslouží současným i budoucím profesionálům v oboru.
Hana Huntová, výkonná ředitelka SIMAR, marketingová a mediální konzultant

Spojení na autory:

kochran@email.cz
j.vysekalova@centrum.cz

 

Znovuzrození užitečné publikace

V rámci veletrhu reklama, Polygraf 2012 se 20.3. uskutečnil slavnostní křest již čtvrtého vydání knihy Psychologie reklamy, kterého se kromě hlavní autorky doc. PhDr. Jitky Vysekalové, Ph.D., prezidentky ČMS, zúčastnili také ostatní spoluautoři a zástupci nakladatelství Grada, kde publikace vyšla. Knihu pokřtil ředitel veletrhu Zdeněk Sobota.