Semináře

Semináře

Semináře jsou jednou ze základních aktivit České marketingové společnosti. Od svého vzniku v roce 1990 uspořádala ČMS několik desítek nejrůznějších konferencí a seminářů, na nichž vytvořila platformu pro setkání marketérů ze všech oborů. V posledních letech se největšímu zájmu těší semináře pořádané každého roku na podzim ve spolupráci s profesním klubem sdružujícím učitele marketingu na různých středních i vysokých školách (Klub učitelů marketingu – KUM).

http://archiv2018.cms-cma.cz/photogallery/view/1542994667-9.jpg