Zaměřeno na historii marketingu a reklamy v Česku

4. května 2023 se členové a příznivci KUM-ČMS sešli na odborném semináři, který pro učitele marketingu, studenty a odbornou veřejnost klub uspořádal ve spolupráci s VŠFS, Fakultou ekonomických studií a Katedrou marketingové komunikace, v prostorách jejího kongresového centra v Praze Vršovicích. Téma setkání MARKETING A REKLAMA V PROUDU ČASU bylo ohlédnutím za více než stoletou historií vývoje oboru marketingové komunikace v Česku. Prezentováno bylo šest přednášek, které připomněly významné události, procesy a osobnosti spojené s historií českého marketingu.

Prezentace se zaměřily na období 1. republiky – vznik a činnost Reklamního klubu československého a osobnosti s Reklubem spojenými (přednáška prof. Dušana Pavlů), na stopu Ladislava Sutnara v reklamě (prof. ak. mal. Karel Míšek a Ing. Karel Friml) a reklamu módních salónů v meziválečném období (dr. Eva Uchalová). V rámci minulosti nedávné byl připomenut příchod fastfoodového řetězce McDonald´s do Česka (dr. Drahomíra Jiráková), činnost České marketingové společnosti jako pokračovatele tradic (doc. Jitka Vysekalová) a vývoj politického marketingu v českém prostředí (prof. Jaroslav Světlík).

Ve druhé části setkání, v rámci moderovaného panelu, přednášející zavzpomínali na svá setkání s významnými osobnostmi, které se zapsaly do historie oboru (blokem provedla prof. Katarína Fichnová).

Semináře se zúčastnilo více než padesát hostů z řady českých, slovenských i polských univerzit a vysokých škol. Bohatý raut a neformální rozhovory dlouho po závěru semináře svědčí o tom, že atmosféra v krásném prostředí kongresového centra byla nejen pracovní, ale i příjemná a milá.

Libor Nečas, předseda KUM-ČMS