Zasedání na dálku

V souvislosti se současnou situací není jednoduché rozvíjet tradiční aktivity ČMS a úplně nemožná jsou společná setkávání a zasedání, která by je podpořila a zhodnotila. Přes všechny tyto potíže jsme se pokusili bilancovat činnost za uplynulý rok plný peripetií, zvratů a překvapení. Ohlédnutí do nedávné minulosti nebylo úplně špatné a děkujeme všem, kteří se o to přičinili. Ostatně, posuďte sami. V přložené zprávě o činnosti, která byla korespondenčním způsobem předložena a následně schválena hlavním výborem ČMS, mapujeme jak probíhal letošní rok, čeho jme dosáhli a čeho jsme se museli vzdát.
Všichni pevně věříme, že na dalším zasedání hlavního výboru v červnu budoucího roku se už všichni setkáme osobně za příznivějších a optimističtějších podmínek.

Zpráva_o_činnosti ČMS_za rok 2020_21. 12. 2020