Zlatá pecka

Zlatá pecka

Již 24. ročník kreativní soutěže Zlatá pecka byl zakončen slavnostním předáním dvaceti hlavních cen, ceny za nejlepší product placement a multichannel creativity, nejlepší internetový formát, ceny MMS a konečně ceny akademické poroty Vysoké školy kreativní komunikace v Klubu Lávka v Praze 20. února. Jednu z cen předávala také prezidentka ČMS, doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

Do soutěže bylo přihlášeno 156 reklamních prací, jejichž kreativní úroveň posuzovala porota odborníků různých reklamních profesí a které předsedali Šimon a Michal Cabanovi. Nejvíce nominací 2018: McCANN-ERICKSON PRAGUE, THIS IS LOCCO, Zaraguza, Istropolitana Advertising a Wiktor Leo Burnett. Nejvíce ocenění si nakonec odvezla slovenská agentura Istropolitana Advertising, které porota udělila kromě dvou pecek i cenu za nejlepší internetový formát a cenu akademickou. Na následné afterparty ale měli co slavit i kreativci ze Zaraguzy, agentury THIS IS LOCCO, Wiktor Leo Burnett, DARK SIDE a dalších. Zároveň byla předána cena Nejlepšímu herci v reklamě, o níž rozhoduje 15 tisíc diváků v hlasování organizovaném Českým národním panelem a Nielsen Admosphere, jejichž hlasy získal Tomáš Jeřábek.
O hlavní ceny letos soutěžilo 156 reklamních prací.. „Digitální komunikační platformy jsou pro klienty velmi atraktivní, protože svých cílů dosahují rychleji, relativně levně a zasahují svou cílovou skupinu snadněji než například v klasickém médiamixu,“ říká Tomáš Jindříšek, předseda digitální poroty.