Česká marketingová společnost

Česká marketingová společnost  je společenství odborníků-marketérů, které nabízí široký otevřený zdroj informací, vzdělávání, konzultací i příkladů z oborové praxe. Je připravena pomoci každému, kdo ve svém podnikání nechce stagnovat a je připravený hledat neustále nové cesty.

Poslání společnosti

Vzájemné propojení subjektů, konference, semináře, poradenství, kontakty se školamikontakty s firmamidiskusní fóracertifikace marketingových odborníkůodborná knihovna i řada dalších speciálních akcí, to vše je pro připraveno pro kolektivní a individuální členy.

Nejen jim, ale také široké vrstvě odborníků i laické veřejnosti poskytuje nejnovější oborové poznatky vysoce hodnocený časopis Marketing a komunikace vydávaný dlouhá léta v tradiční tištěné formě. Každoročně pořádaná soutěž Marketér roku otevírá srovnávací platformu pro nejvýraznější odborníky včetně nadějných studentů vysokých škol se zaměřením na marketing.

Stát se členem České marketingové společnosti znamená zapojit se aktivně do současného dění a přitom pomáhat hledat nové cesty a perspektivní východiska do budoucnosti.

Historie a vývoj

Uplynula více než tři desetiletí od založení České marketingové společnosti. Už od začátku jsme se zaměřovali na uplatnění marketingových poznatků v praxi. Otázkou je, zda jsme si na začátku 90. let uvědomili, že může přijít to, co ve vědě nazýváme „šok z výměny paradigmat“. V praxi to znamenalo radikální zlom v dosavadních životních návycích a zkušenostech a to nejen pro jednotlivce, ale pro celou společnost. Úlohou ČMS bylo tedy i přispět k „naučení se základních ekonomických způsobů chování“, důležitou roli při tom hrály všechny konkrétní aktivity ČMS o kterých dále píšeme.

Pokud se vracíme „k začátkům“ nejde o nostalgické vzpomínání, ale o využití toho pozitivního co přispívá ke splnění cílů, které si klademe pro budoucnost.

Prezidium České marketingové společnosti

Prezidium stojí v čele ČMS a je nejméně tříčlenné. Je voleno hlavním výborem z jeho členů na dobu tří let. Prezidium je statutárním orgánem ČMS. Mezi zasedáními hlavního výboru řídí činnost, zajišťuje plnění úkolů a odpovídá za řízení aparátu i účelových organizací. Prezidium Společnosti volí ze svého středu prezidenta a viceprezidenty.

Tomáš David

Tomáš David, Ing.

Prezident

Czech Top 100

Jitka Vysekalová

Jitka Vysekalová, doc. PhDr., Ph.D.

Čestná prezidentka a viceprezidentka

Psycholožka

Radek Hofman

Radek Hofman, Ing.

Člen prezidia

Zyxel Networks

Monika Hrubalová

Monika Hrubalová, MgA.

Členka prezidia

ČHMÚ Praha

Naděžda Krohová

Naděžda Krohová, PhDr.

Členka prezidia

Marketingová manažerka

Milan Postler

Milan Postler,  Ing., Ph.D. 

Člen prezidia

Vysoká škola ekonomická Praha

Vladimír Řepka

Vladimír Řepka, Mgr. 

Člen prezidia

Ministerstvo spravedlnosti

Petr Uchytil

Petr Uchytil, Ing.

Člen prezidia

Radiohouse, MMS

Hlavní výbor České marketingové společnosti

Hlavní výbor se schází dvakrát ročně (obvykle v červnu a v prosinci) a na jeho program je pravidelně zařazována zpráva o činnosti ČMS za uplynulé období, zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise. Zástupci regionálních klubů informují ostatní přítomné o aktivitách jejich členů a v diskusi se potom mohou vyjádřit všichni přítomní k projednávaným bodům i k problémům a otázkám spojeným s chodem společnosti. Do hlavního výboru jsou členové voleni valnou hromadou, která je svolávána jednou za tři roky.

Jednání hlavního výboru ČMS...

 • Augustinová Hana, Ing. • SOŠ Blatná
 • Brabec Pavel, Mgr. • AČRA
 • Cváček Miroslav, Ing. , Ph.D. • ISMM
 • David Tomáš, Ing. • CZECH TOP 100
 • Hájek Tomáš, RNDr. • ADMEZ
 • Hofman Radek, Ing. • ZyXel ČR
 • Hrubalová Monika, MgA. • ČHMÚ Praha
 • Huntová Hana, Ing. • SIMAR
 • Kauerová Lenka, doc. Ing.,CSc. • VŠB Ostrava
 • Knihová Ladislava, PhDr., Ph.D., MBA • VŠFS Praha
 • Krohová Naděžda, PhDr. • marketingová manažerka
 • Mikeš Jiří, Ing. • VŠE Praha
 • Nečas Libor, Ing., Ph.D. • VŠB Ostrava, KUM ČMS
 • Novák Pavel, Ing. • BARTON QSV
 • Pavlů Dušan, prof., PhDr., CSc. • VŠKK
 • Postler Milan, Ing., Ph.D. • VŠE Praha
 • Řepka Vladimír, Mgr. • Ministerstvo spravedlnosti
 • Říha David, Ing.,Ph.D.,MBA • VŠE Praha
 • Seifertová Věra, doc. Ing., CSc. • VŠO Praha
 • Soukup Tomáš, Ing. • CZ WORSHOP
 • Spálová Lucia, prof. Mgr., PhD. • UCM Trnava
 • Švihlíková Ilona, doc. Ing., Ph.D. • VŠO Praha
 • Tamchyna Jaroslav, RNDr. • ČIFRA
 • Tureček Petr • CeWe
 • Uchytil Petr, Ing. • Radiohouse, MMS
 • Vozníková Andrea, Ing.  • POPAI CE
 • Vysekalová Jitka, doc. PhDr., Ph.D. • ČMS

  Revizní komise
 • Kozák Vratislav, doc. Ing., Ph.D. • Uniterzita T. Bati
 • Kantorová Kateřina, Ing., Ph.D. • Univerzita Pardubice
 • Jesenský Daniel, Ph.D., MSc., MBA • Dago