Soutěž Marketér roku Junior

Soutěž Marketér roku Junior (dříve Mladý delfín) dává příležitost studentům marketingu a marketingových komunikací předložit projekt na téma, které je v daném roce aktuální. Součástí soutěže Marketér roku se studentská soutěž stala v roce 2012. V zadání je vždy určeno téma pro zpracování komunikační strategie, které obsahuje analýzu výchozí situace, návrh komunikačních kanálů, návrh kreativního řešení, rozpočtu a harmonogramu. Studentské práce je možné přihlašovat od prosince do konce března. Věcné ceny, publicita ve sdělovacích prostředcích a účast na prestižní akci s manažery významných českých firem mohou být pro zúčastněné studenty významnou motivací.

V minulých ročnících byla témata soutěže zaměřena např. na zpracování marketingové strategie města, ve kterém studují, jak komunikovat Českou republiku v zahraničí a naopak jak úspěšně komunikovat EU v České republice, komunikace značky Made in Czechia i jak úspěšně komunikovat české výrobky na tuzemském trhu, Jak úspěšně komunikovat školu, na které studuji, Jak úspěšně komunikovat aktuální ekologická témata v Česku:

 • 2012 - Jak úspěšně komunikovat město, ve kterém studuji
 • 2013 - Jak úspěšně komunikovat školu, na které studuji
 • 2014 - Jak úspěšně komunikovat ČR v zahraničí
 • 2015 - Jak úspěšně komunikovat EU v České republice
 • 2016 - Jak úspěšně komunikovat značku Made in Czechia ve vybraném regionu  světa
 • 2017 - Jak úspěšně komunikovat české výrobky na tuzemském trhu
 • 2018 - Jak úspěšně komunikovat školu na které studuji
 • 2019 - Jak úspěšně komunikovat aktuální ekologická témata v Česku
 • 2020 - Jak úspěšně komunikovat aktuální téma omezení šíření koronaviru v Česku
 • 2021 - Jak úspěšně komunikovat problematiku udržitelného rozvoje v Česku
 • 2022 - Jak úspěšně komunikovat problematiku energetických úspor pro překonání krize
 • 2023 - Jak úspěšně komunikovat regionální produkt

 

Vítězové uplynulých ročníků soutěže
Marketér roku Junior - Mladý delfín

 • Marketér roku Junior 2023: Jakub Rožboud a Štěpán Kutmon - studentský tým z Vysoké školy ekonomické v Praze
 • Mladý delfín 2022: David Duška, Vanesa Garová, Iveta Koubová - studentský tým z Vysoké školy ekonomické v Praze
 • Mladý delfín 2021: Gabriela Šebetková a Arina Dolenko - studentský tým z Vysoké školy ekonomické v Praze
 • Mladý delfín 2020: Marina Hanková a kolektiv - ŠAVŠ - Škoda Auto Vysoká škola - Katedra marketingu a Managementu
 • Mladý delfín 2019: Nikola Jurasová - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Mladý delfín 2018: Nikola Jurasová - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  a Anna Zahálková, Žaneta Svobodová, Kateřina Němcová - studentský tým z Univerzity Pardubice
 • Mladý delfín 2017: Nikola Jurasová, Soňa Šnircová - studentky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  Patrik Mazan, Ján Milan, Michaela Šugrová - studentský tým z SPU Nitra
 • Mladý delfín 2016: Kateřina Martínková, Tereza Vodáková - studentský tým z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  Lucie Kloboučníková, Ivana Dvořáková, Eliška Farářová - studentský tým z Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty mezinárodních vztahů, Katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací
 • Mladý delfín 2015: Martina Bukovjanová, Aneta Machová, Eva Rácová - kolektiv studentek Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • Mladý delfín 2014: Zuzana Coňková, Martina Lelková, Markéta Lipavská - kolektiv studentek z Vysoké školy ekonomické v Praze
 • Mladý delfín 2013: Denisa Lešková, studentka Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • Mladý delfín 2012: Žaneta Konečná a Ivan Nevřela, kolektiv z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Všechny návrhy zaslané v daném termínu jsou posuzovány porotou složenou z marketingových odborníků z teorie i praxe. Přihlášky jednotlivců nebo týmů studentů (max. tříčlenných) je možné zasílat na adresu info@cms-cma.cz, od termínu vyhlášení příslušného ročníku soutěže Marketér roku do konce března.