Titul Čestný marketér

Česká marketingová společnost vyhlašuje od roku 2005 každoročně soutěž Marketér roku. V rámci této významné prestižní aktivity může být také udělen titul Čestný marketér určený významným osobnostem, které se mimořádně zasloužily o rozvoj marketingové vědy, poznání a uvedení do praxe nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí.  

(* 27. května 1931 Chicago)

Philip Kotler

Philip Kotler je jednou ze špičkových, nejznámějších a nejcitovanějších autorit v oboru marketingu. Profesor Kotler napsal více než 50 knih o všech aspektech marketingu. Mezi ně patří i celosvětově nejužívanější učebnice pro vysoké školy Marketing Management. Pracoval u různých firem jako poradce v oblasti strategie marketingu, plánování, organizace marketingu a mezinárodní marketing. Je zakladatelem světového marketingového summitu, jehož každoroční konference se věnují hledání způsobu, jak zlepšit kvalitu lidského života. Od prvního ročníku  soutěže Marketér roku (pro rok 2005), který každoročně vyhlašuje Česká marketingová společnost, je patronem této prestižní soutěže.

(* 24. prosince 1925 Bohumín, † 15. dubna 2020 Linec)

Ernest Kulhavy, prof.,
Dkfm., Dr., Dr. mult. h.c.

Ernest Kulhavy byl ekonomický expert, univerzitní profesor. Vystudoval světový obchod ve Vídni a doktorát získal v roce 1952. 1963 byl jmenován profesorem na Technické univerzitě v Západním Berlíně, v Linci v roce 1966 založil Institut pro mezinárodní marketing. V roce 1979 založil Marketing Club Linz. V letech 1989 až 1991 působil jako rektor univerzity v Linci a využil otevření na východ k uzavření partnerských dohod s univerzitami ve východní Evropě. Kulhavy jako průkopník moderního marketingu vychoval a formoval generace úspěšných marketingových specialistů. Mezi jeho studenty patřili i vysoce postavení představitelé z politiky a byznysu.

(*12. května 1935 Vysoké Mýto, † 6. října 2017 Praha)

Gustav Tomek, prof., Ing., DrSc.

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, autor několika odborných publikací. Řadu let působil v elektrotechnickém průmyslu v oblasti nákupu a automatizace řízení obchodních činností a výroby, po získání profesury byl později jmenován vedoucím katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL ČVUT v Praze. Působil ve všech formách pedagogické a vzdělávací činnosti. Zabýval se managementem výroby i nákupním marketingem. Byl dlouholetým viceprezidentem České marketingové společnosti a předsedou hodnotitelské komise prestižní soutěže Marketér roku, kterou každoročně ČMS vyhlašuje.

Jitka Vysekalová, doc., PhDr., Ph.D.

Čestnou marketérkou se stala a do pomyslné „síně slávy“ byla uvedena Jitka Vysekalová, zakladatelka České marketingové společnosti i soutěže Marketér roku. Věnuje se uplatňování psychologických poznatků v marketingu již od konce šedesátých let, podílela se na zpracování základních teoretických i metodických studií z této oblasti, napsala řadu odborných statí i publikací. V první polovině devadesátých let založila vlastní výzkumnou agenturu Marktest, která byla jednou z předních specializovaných agentur na českém trhu. V současné době se věnuje především poradenské a přednáškové činnosti a participuje na některých výzkumných úkolech, především na výzkumné studii Češi a reklama, která mapuje vývoj postojů české veřejnosti k reklamě.