Marketér roku 2008

Česká marketingová společnost vyhlásila oficiální výsledky 4. ročníku soutěže Marketér roku 2008.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Marketér roku, každoročně pořádané Českou marketingovou společností, se uskutečnilo 13. května 2009 v divadelním sále Klubu Lávka v Praze. Moderátorem večera byl Karel Voříšek. Záštitu nad letošním ročníkem této soutěže převzali Philip Kotler, „guru" světového strategického marketingu a Ernest Kulhavy, významný světový marketingový odborník z Rakouska.

Výsledky odrazily postoje hodnotící komise, které předsedal prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. (katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd, Elektrotechnická fakulta ČVUT) Na základě hodnocení jednotlivých členů komise navrhla hodnotitelská komise po projednání v prezidiu ČMS následující výsledky: 

 

Marketér roku 2008 - laureáti soutěže

 

Velký modrý delfín

 • Ing. Zdeněk Juračka, předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev - za úspěšnou tvorbu a implementaci jednotné strategie a marketingové komunikace českých a moravských spotřebních družstev včetně celkového rebrandingu

 

Zvláštní ocenění - Duhový delfín

 • Ing. Rostislav Vondruška, ředitel agentury Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism - za dlouholetou úspěšnou realizaci marketingu v cestovním ruchu

 

Zvláštní uznání komise a prezidia ČMS

 • PhDr. Cecílie Klevarová, CSc., ředitelka společnosti Berci Consulting a předsedkyně regionálního klubu Ostrava - za významný přínos pro rozvoj regionální spolupráce marketérů

 

Zvláštní uznání - Zelený delfín

 • RNDr. Dana Holečková, ředitelka ZOO Dvůr Králové - za uplatnění marketingu v péči o přírodu

 

Malý delfín

 • Blahoslav Dobeš, ředitel prodeje a marketingu Moravská ústředna Brno, d. u. v. - za úspěšnou implementaci inovačních strategií ve výrobním programu
 • JUDr. Ladislav Jíša, ředitel Mezinárodního festivalu Zlatý hrozen - za úspěšné řízení festivalů a soutěží na podporu marketingové politiky
 • Ing. Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu - za úspěšné řízení marketingových projektů Vinařského fondu
 • Ing. Pavel Marek, ředitel společnosti MARCO, reklamní agentura spol. s r. o. - za úspěšné uplatňování marketingové komunikace v rámci mezinárodní sítě
 • Ing. Vítězslav Rouček, výkonný ředitel TESLA Electrontubes s. r. o. - za úspěšné budování konkurenční schopnosti firmy důsledným uplatněním marketingu

 

Objev Marketéra 2008

 • Linda Vavříková, majitelka společnosti Firma na zážitky, s. r. o. Allegria - za úspěšné prosazování nových marketingových nástrojů

 

Diplomy za úspěšnou nominaci do soutěže

 • Ing. Petra Barešová, jednatelka společnosti BNV Consulting, s. r. o.
 • Anna Čiperová, zástupkyně ředitele ve věcech neuměleckých a pracovník pro styk s veřejností Divadla A. Dvořáka Příbram
 • Ing. Alena Kindová, ředitelka firmy Česká olympijská a.s.
 • Jiří Procházka, ředitel a předseda společenstva ABET HOLDING, a. s.
 • Jiří Richter, vydavatel a šéfredaktor časopisu Packaging
 • Ing. Radovan Sochor, majitel firmy DAOS PLUS s. r. o.
 • Ing. Pera Barešová, jednatelka společnosti BNV Consulting, s. r. o.