Marketér roku 2017

Česká marketingová společnost vyhlásila oficiální výsledky 13. ročníku soutěže Marketér roku 2017

V podvečer 17. května 2018 se v příjemném klasickém prostředí Divadelního sálu Klubu Lávka s historickým rámcem Karlova mostu a působivým výhledem na Hradčany odehrálo finále 13. ročníku soutěže Marketér roku 2017. Večerem provázel jako vždy skvělý moderátor Karel Voříšek a Swing kvartet Ivana Smažíka se zpěvačkou Evou Emmingerovou zpříjemnil večer všem zúčastněným. V sále byla instalována výstavka uměleckých fotografií Jadrana Šetlíka, na nichž ztvárnil svým nezaměnitelným osobitým způsobem významné osobnosti se vztahem k marketingovým aktivitám.

Pro vítěze byly připraveny sošky křišťálových delfínů z českého skla v čele s Velkým modrým delfínem v působivém designu z dílny uměleckého skláře Vladimíra Zubričana. Na oceněné i nominované čekaly kromě diplomů i mnohé věcné dary od sponzorů a partnerů soutěže. Kromě hlavních cen udělila hodnotitelská komise i několik zvláštních ocenění za mimořádné aktivity a úspěšné inovativní marketingové projekty, stejně tak vybralo k ocenění svoje kandidáty i prezidium ČMS.

Poprvé tentokrát udělil svou cenu úspěšnému marketérovi také Magistrát hl. města Prahy.

 

Marketér roku 2017 - laureáti soutěže

Na základě individuálních hodnocení jednotlivých členů hodnotitelské komise byl předložen prezidiu ČMS následující návrh ocenění jednotlivých nominovaných kandidátů:

 

Velký modrý delfín - hlavní cena
a Titul Marketér roku 2019

 • Karolína Topolová - Mototechna Group, s.r.o. - za revitalizaci značky Mototechna a její využití pro vybudování zcela nového segmentu zánovních automobilů

 

Zlatý delfín - velká cena

 • Grant McKenzie - Plzeňský Prazdroj – marketingový ředitel - za vynikající dlouhodobou strategickou koncepci řízení širokého portfolia značek společnosti Plzeňský Prazdroj

 

Růžový delfín - zvláštní cena

 • Šárka Divácká - SORRY – PEČEME JINAK, s.r.o. – jednatelka - za netradiční obchodní a marketingový model podporující emocionální rozhodování zákazníků

 

Zelený delfín – zvláštní cena 

 • Jan Slezák - Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži – ředitel NPÚ - za dlouhodobě úspěšný marketingový projekt v oblasti kultury

 

Zvláštní cena Prezidia ČMS

 • Radek Chládek - Vývoj, oděvní družstvo v Třešti, předseda - za vytvoření nové marketingové koncepce a vhodnou marketingovou komunikaci
 • Jolana Jakoubková - Firemní školky, s.r.o., výkonná ředitelka - za vhodné marketingové využití projektů posilujících mezigenerační komunikaci
 • Petr Paksi - J.A.P., s.r.o., obchodní ředitel - za specifickou koncepci komunikace vůči odborné cílové skupině
 • Stanislava Šremrová - LEO EXPRESS GLOBAL, a.s., marketingová ředitelka - za kvalitní koncepci redesignu podpořenou využitím moderních technologií

 

Malý delfín

 • Jiří Antoš, Mirakulum, s.r.o., jednatel - za aktivní monitoring klíčových faktorů poptávky a jeho aktivní využití pro opti malizaci marketingového mixu
 • Jana Krčková - Wormelen group, a.s., marketingová ředitelka - za aktivní práci s marketingovými výzkumy, on-line daty a sociálními sítěmi (z důvodu nepřítomnosti kandidátky bude ocenění předáno dodatečně)
 • Pavla Ondrušková - Vysoké učení technické v Brně, online marketingová specialistka - za kvalitní zpracování kampaně Sem patřím posilu jící zájem dívek o studium technických oborů
 • Hana Prokopová - Věznice Jiřice, vedoucí oddělení výkonu trestu pro objekt Otevřené věznice, tisková mluvčí  - za ojedinělý inovativní projekt v oblasti státní správy
 • Josef Sléha - SYMPEX GROUP, s.r.o., jednatel - za dlouhodobou podporu kvalitních českých potravin prostřednictvím soutěže Česká chuťovka

 

Diplom za úspěšnou nominaci

 • Josef Habart - OTAVA, výrobní družstvo – obchodní a marketingový ředitel, za úspěšnou kom plexní marketingovou kampaň strategic ky zaměřenou na zákazníka
 • Stanislav Martinec - KOMA MODULAR, s.r.o. – jednatel, ředitel za marketingovou kampaň vhodně posi lující inovativní produkt
 • Karel Mayer - RESIDOMO, s.r.o. – Brand Manager za rebrandigovou kampaň a zavedení no vých služeb
 • Tomáš Milich - OVUS, podnik živočišné výroby, s.r.o. – jednatel, za úspěšné uve dení jedinečného produktu na trh
 • Petra Zajanová - Český porcelán, a.s. – vedoucí marketingu a propagace, za vytvoření nového pro duktu sběratelské porcelánové známky

 

Mimořádná cena Magistrátu Hl.m. Prahy

 • Zdeněk Pecháček - Minor, p.o., ředitel - za rozsáhlý program doprovodných akti vit posilujících vztah k cílové skupině

 

Mladý delfín

Letos byla už pošesté v rámci soutěže Marketér roku vyhlášena kategorie pro studenty vysokých škol – studentská cena Mladý delfín

Hlavní cena EX AEQUO

 • Nikola Jurasová, Soňa Šnircová - studentky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • Patrik Mazan, Ján Milan, Michaela Šugrová - studenti SPU Nitra

Diplomy za úspěšnou nominaci v soutěži Mladý delfín

 • Michaela Horváthová, Tomáš Nevima - Univerzita Pardubice
 • Tereza Barošová, David Dvořáček, Nela Vaculčíková - Univerzita Tomáše Bati Zlín
 • Veronika Hercíková, Barbora Talknerová, Tereza Teislerová - Vysoká škola ekonomická Praha
 • Kateřina Andělová, Šárka Masárová, Alexandra Štefanisková - Vysoká škola ekonomická Praha