Marketér roku 2019

Česká marketingová společnost vyhlásila oficiální výsledky 15. ročníku soutěže Marketér roku 2019.

Ve čtvrtek 10. prosince 2020 se netradičním způsobem tradičně v Divadelním sále Klubu Lávka na Novotného lávce v Praze odehrálo finále 15. ročníku soutěže Marketér roku 2019. V důsledku mimořádné situace spojené s pandemií koronaviru proběhlo vyhlášení výsledků a předávání cen jednotlivým oceněným kandidátům poněkud nezvyklým způsobem. Nechyběl jako vždy vynikající moderátor Karel Voříšek, ale živá hudba a kulturní doprovodný program tentokrát ustoupily přísným vládním opatřením, která nedovolila ani uspořádání slavnostního večera v obvyklých dimenzích. Tato situace však neubrala nic na důstojnosti, kterými se celý ceremoniál nesl.

Pro vítěze byly opět připraveny sošky křišťálových delfínů z českého skla v čele s Velkým modrým delfínem v působivém designu z dílny uměleckého skláře Vladimíra Zubričana. Nad soutěží převzal i letos záštitu prof. Philip Kotler, výrazná osobnost světového marketingu. Na oceněné i nominované čekaly kromě diplomů i mnohé věcné dary od sponzorů a partnerů soutěže. Kromě hlavních cen udělila hodnotitelská komise i několik zvláštních ocenění za mimořádné aktivity a úspěšné inovativní marketingové projekty, stejně tak vybralo k ocenění svoje kandidáty i prezidium ČMS.

 

Hodnotitelská komise soutěže Marketér roku 2019

Hodnotitelská komise pracovala ve složení:

Předseda: Doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D., vedoucí katedry marketingu VŠE Praha
Místopředseda: Ing. Tomáš David, tajemník sdružení Czech Top 100
Členové: Ing. Jan Binar, ředitel McCann Prague a prezident Asociace komunikačních agentur | Ing. Blanka Bukovská, šéfredaktorka Brands&Stories  | Ing. Jan Dobiáš, New Business Director, Cheil Germany | Mgr. Monika Hrubalová, členka rady, POPAI CE | Ing. Hana Huntová, výkonná ředitelka Sdružení pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR | JUDr. Jan Levora, výkonný ředitel Českého sdružení pro značkové výrobky | Ing. Jiří Mikeš, hostující profesor, VŠE Praha

 

Marketér roku 2019 - laureáti soutěže

Na základě individuálních hodnocení jednotlivých členů hodnotitelské komise byly vyhlášeny následující výsledky:

 

Velký modrý delfín - hlavní cena
a Titul Marketér roku 2019

 • Mgr. Pavol Chalupka, marketingový ředitel Kofola ČeskoSlovensko, a.s. - za inovativní přístup k marketingovým aktivitám a kampaním (Projekt Kamilka, Kláštorná Kalcia, voda pevná jako skála a další)

 

Zlatý delfín - velká cena

 • Simona Kijonková, majitelka, (Packeta Group) - za vytvoření struktury marketingu holdingu Packeta včetně zavedení nové služby Mezi námi přispívající k nárůstu obratu skupiny o 118% za rok 2019

 

Duhový delfín – Zvláštní cena prezidia ČMS za významný odborný přínos oboru

 • Daniel Jesenský, Ph.D., MSc., MBA, Vice President and Member of board (POPAI CENTRAL EUROPE) - za dlouholetou úspěšnou činnost v oblasti in-store komunikace za podporu oboru založením oborové organizace POPAI CE a popularizaci oboru včetně akademické oblasti

 

Zelený delfín – zvláštní cena hodnotitelské komise

 • Ing. Kamil Varhánek, marketingový ředitel, (Emco, s.r.o.) - za komplexní produktovou inovaci založenou na důsledném úsilí o poznání zákazníka formou marketingového výzkumu

 

Růžový delfín – zvláštní cena hodnotitelské komise

 • Ing. Patricie Irlveková, marketingová a obchodní ředitelka, členka představenstva a.s., (Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s.) - za launching a komunikaci nového brandu Ensana v Léčebných lázních Mariánské Lázně, který vedl k efektivnímu a rychlému zavedení nové značky Ensana

 

Duhový delfín – cena prezidia ČMS

 • Ing. Lucie Mádlová, Ph.D., zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, vyslankyně dobré vůle Ministerstva zahraničních věcí ČR (Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.) - za kampaň na podporu naplňování cílů udržitelného rozvoje formou udělování Cen SDGs směřující k dlouhodobému posílení povědomí veřejnosti o globálních cílech OSN
 • Ing. Pavel Pastorek, předseda představenstva a generální ředitel (Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo) - za remodeling adjustáže lahvových vín, změnu a rozšíření marketingových aktivit a obohacení portfolia
 • Ing. Pavel Schreiber, předseda představenstva (CeWe Color, a.s.) - za vybudování dominantního výrobce fotoslužeb a silné značky Cewe Fotolab
 • Ing. Martina Weberová, ředitelka marketingu (ADLER Czech, a.s.) - za projekt rebrandingu produktů a s tím spojený redesign loga (Adler – Malfini)

 

Malý delfín

 • Ing. Martina Bartl, Marketing manager (Mobility Czech Republic, s.r.o. – Anytime Carsharing) - za komplexní marketingovou strategii uvedení nového produktu na trh
 • PhDr. Eva Děkanová, manažerka marketingu (Geis CZ, s.r.o.) - za unikátní projekt v oblasti komunikace Pojďte ven! posilující pozitivní vnímání značky a loajalitu zákazníků
 • Jana Kolrusová, majitelka a jednatelka (Fit, zdraví, výživa a Dandelion Jana Kolrusová) - za inovativní a ekologický přístup k využívání českých přírodních surovin u nových produktů včetně propagace výrobků formou nově otevřené První pampeliškové kavárny
 • Ing. Petr Krejčík, marketingový ředitel (ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE, s.r.o.) - za komplexní podporu moravského vinařství a vinařské turistiky (Valtice Hlavní město vína, Vína zrozená v Lednici, Noc otevřených sklepů a další projekty)
 • Ing. Pavel Renčín, MBA, ředitel marketingové komunikace (Active Radio, a.s.) - za vytvoření důmyslné marketingové strategie pro uvedení nového eventu – Comic Con Prague
 • Mgr. Shukhrat Saidov, Chief Executive Officer (CEO), (Silon, s.r.o.) - za využití principů udržitelného rozvoje při posílení postavení společnosti na trh

 

Čestná uznání za úspěšnou nominaci

 • Bc. Hana Pekárková, jednatelka/majitelka firmy (Pracoviště ošetřovatelské péče) - za mnohostrannou podporu posílení informovanosti o oboru domácí péče jak u odborné, tak i laické veřejnosti
 • Ing. Danuše Steinová, předsedkyně spolku (Aktivní stáří) - za komplexní podporu seniorního vzdělávání a dalších projektů aktivního stáří založením zapsaného spolku Aktivní stáří.eu a vytvořením Centra celoživotního vzdělávání apod.

 

Mladý delfín

Letos byla už poosmé v rámci soutěže Marketér roku vyhlášena kategorie pro studenty vysokých škol – studentská cena Mladý delfín

1. místo: Nikola Jurasová, UTB Zlín
2. místo: Daniel Path, Martin Vlček, VŠE Praha
3. místo: Petr Sezemský, Jan Hintner, Patrik Špliňo, VŠE Praha

 

Záznam ze slavnostního předávání cen můžete sledovat na  YouTube