Křest 5. vydání knihy Psychologie reklamy

Pohled na Karlův most opět plný zahraničních návštěvníků Prahy, pohled na vrch Opyš, na němž se majestátně vypíná Pražský hrad, pohled na klidný tok řeky Vltavy, no řekněte sami, lze si přát lepší výhled než právě tento, který se naskýtal účastníkům křtu nové publikace čestné prezidentky ČMS a šéfredaktory časopisu Marketing a komunikace doc. PhDr. Jitky Vysekalové, Ph.D.?

Rozmarné aprílové počasí účastníkům této slavnostní chvíle, kteří se shromáždili v Klubu Lávka, sice rámovalo toto odpoledne 13. dubna 2023, ale nijak nevadilo dobré a přátelské náladě, jež zde vládla. Řada pěti vydání jednoho titulu – byť aktualizovaného a inovovaného v každém novém vydání Psychologie reklamy – hodně napovídá o kvalitě textu, potřebnosti dané tematiky, úspěšnosti titulu na odborném trhu.

Pět vydání Psychologie reklamy leželo na stole a každý se tak mohl přesvědčit, jak kniha lety rostla a zrála, jak autorka získávala různé spoluautory, kteří tematiku psychologie obohacovali o netradiční pohledy z hlediska i jiných marketingových odborností, než je jen sama psychologie. Vysoká odbornost a čtivost textu, množství ukázek efektivních propagačních akcí s využitím psychologických poznatků, data z různých výzkumů zasazená do psychologické interpretace výsledků – to vše přispívá k oblibě takto pojatých odborných textů mezi praktiky i mezi studenty vysokých škol v ČR i SR.

Křtu se ujala sama autorka s jako vždy vynikajícím Dr. Karlem Voříškem; za kmotry a kmotra si autorka zvolila doc. Ing. Ilonu Švihlíkovou, Ph.D. z VŠO Praha, prof. Mgr. Lucii Spalovou, PhD. z FMK UCM Trnava a prof. PhDr. Dušana Pavlů, CSc. Jak jinak mohla být kniha křtěna než růží, kterou autorka vlastnoručně orosila bílým vínem?

PS: Jitka Vysekalová napsala knih již 15, většinu s tematikou psychologie marketingové komunikace-propagace-reklamy, řadu účelových publikací pro různé odborné spolky, asociace, vysoké školy atd. Když už nepíše statě odborné, poučné, tak si pro potěšení vlastní i přátel píše verše většinou (ale nejen) o nápoji ušlechtilém, o jakém jiném než červeném i bílém…

Milada Hábová


 • Psychologie reklamy
  5., rozšířené a aktualizované vydání
 • Autorka: Vysekalová Jitka a kolektiv
 • Datum vydání: 29.03.2023
 • Katalogové číslo: 32023
 • ISBN: 978-80-271-3654-4
 • Formát / stran: 167×240, 360 stran
 • Edice: Expert
 • Jazyk: Čeština
 • Nakladatel: Grada