Seminář Marketing 4.0 – kvalita a budoucnost marketingu

Datum a místo konání: 22.11.2017 Millenium Plaza, Praha 1

V listopadu letošního roku se v prostorách paláce Milenium Plaza v Praze na Novém Městě, uskutečnila tradiční akce organizovaná Českou marketingovou společnosti, profesním Klubem učitelů marketingu při ČMS a poradenskou skupinou Hlavatý&Partners Consulting Group, odborný seminář na aktuální téma MARKETING 4.0 – kvalita a budoucnost marketingu. Mediálním partnerem akce bylo Regie Radio Music Lagardere.

K diskusi nad otázkami kvality a budoucnosti marketingu v dynamické éře nových technologií – Marketingu 4.0, se sešli vrcholoví manažeři významných českých firem, držitelé titulu Marketér roku 2016 a marketingoví specialisté předních českých univerzit a školících společností. V rámci přednášek a debat byly konfrontovány pohledy teorie a praxe na podobu marketingu a komunikace pro generaci spotřebitelů zítřka.

V úvodu setkání byl prezidentkou ČMS paní doc. PhDr. Jitkou Vysekalovou, Ph.D., vyhlášen již 13. ročník soutěže Marketér roku – prestižní soutěže, která každým rokem vybírá a oceňuje osobnosti, jež se významným způsobem podílejí na úspěšném rozvoji své firmy i marketingu obecně.

Přednášková část pak byla rozdělená do dvou bloků. První trojice přednášek prezentovala pohled na kvalitu a budoucnost marketingu, tak jak ho vidí manažeři úspěšných firem, zatímco druhá část prezentací byla věnována hledisku akademických pracovníků a marketingových specialistů na novou generaci oboru, dnes označovanou jako Marketing 4.0.

  • Firma ZETOR TRACTORS, a.s., v niž v uplynulém roce získala hlavní cenu soutěže Marketér roku a Velkého modrého delfína ředitelka korporátní komunikace Ing. Margaréta Víghová, Ph.D., byla v úvodní přednášce s titulkem „Traktor jako lovebrand v digitální době“ zastoupena Ing. Robertem Todtem, ředitelem prodeje a marketingu. Tato prezentace se zaměřila na brand ZETOR jako značku, kterou lidé milují a je zajímavá pro příslušníky všech věkových kategorií. Komunikace, kterou firma využívá je zaměřená na širokou škálu informačních kanálů, od těch tradičních jako jsou brandované předměty, až po ty nejmodernější.

  • Následující příspěvek přednesl pan Ing. Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu ČR a nositel ceny Duhový delfín. Poutavým způsobem pohovořil o stavu a tendencích vinařství a konzumentech vína v České republice, o marketingu vína a komunikaci značky „Vína z Moravy, vína z Čech“.

  • Třetí vystoupení, reprezentující pohled praxe na novou generaci marketingu, uvedl pan Martin Dolský, MSc., marketing manager ve firmě PENAM, a.s., jejíž generální ředitel pan Ing. Jaroslav Kurčík byl v uplynulém roce poctěn cenou Zlatý delfín. Účastníci semináře se zde seznámili s posunem značky Penam z hlediska interní komunikace a samotných produktových řad. Mimořádnou prioritou této firmy je kvalita, která se významně akcentuje ve všech komunikačních kanálech ve vztahu k zákazníkům i obchodním partnerům.

Přestávka mezi oběma přednáškovými částmi byla vyplněna občerstvením formou bohatého rautu, ochutnávkou českých a moravských vín a diskusemi k proběhlým prezentacím.

  • Následný blok přednášek zaměřený na pohled akademických pracovníků a školitelů marketingu zahájil známý český prognostik, manažer a vysokoškolský pedagog pan doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc., prorektor VŠMVV Praha. Ve své přednášce „Marketing v roce 2035“ zaměřil pozornost k novým technologickým trendům, jako je nová generace identifikátorů RFID, 3D, umělá inteligence či tzv. marketing-inteligence, a také k novému sociálnímu směřování. Jeho vystoupení vyvolalo mimořádný zájem a mnoho otázek z pléna.

  • Ing. Petr Hlavatý, zakládající partner poradenské skupiny HPCG, následně navázal tématem „Marketing 4.0 – Omnichannel marketing“. Hovořil o přibližování a prolínání klasického nákupního procesu v kamenných obchodech a v online prostředí, a o možnostech jejich efektivního ovlivňování. Zdůraznil nutnost neomezovat se na jediné sdělení v rámci komunikačního kanálu, ale využít všech kanálů současně, oslovit maximální část cílové skupiny, a snáze a přesněji rozpoznat preference zákazníků pro další vzájemnou komunikaci.

  • Závěrečný příspěvek patřil paní Ing. Jitce Novotové z Katedry marketingu a obchodu Ekonomické fakulty TU Liberec a tématu „Facebook jako nástroj budování loajality zákazníka“. Zde autorka představila výsledky plynoucí z rozsáhlého výzkumu mezi uživateli sociální sítě a prezentovala závěr, že Facebook je vhodnou platformou pro marketingovou komunikaci a budování pozitivního vztahu zákazníka k firemní značce a může k jeho loajalitě vést.

Všechny prezentace byly zakončené širokou diskusí, dotazy, náměty i připomínkami vlastních odborných zkušeností. A není se čemu divit, vždyť účastníci zastupovali širokou škálu odborné veřejnosti, která se marketingem a komunikací zabývá v mnoha souvislostech a na mnoha úrovních.

Závěrem nezbývá než poděkovat všem přednášejícím a spoluorganizátorům, sponzorovi i mediálnímu partnerovi, a především všem hostům, za příjemnou atmosféru a vysokou odbornost, která tento seminář provázela. Pozitivní ohlasy účastníků jsou pro nás závazkem a podnětné připomínky inspirací. Již nyní přemýšlíme nad následujícím ročníkem této akce.

Ing. Libor Nečas, předseda Klubu učitelů marketingu ČMS