Seminář Marketing v době turbulentní

Datum a místo konání: 22.11.2022 Tančící dům, Praha 2

Turbulence – bouřlivé proudění, v němž se jednotlivé vrstvy vzájemně promíchávají. Zřejmě jen málo jiných termínů tak tento pojem přesně vystihuje současnou situaci ve světovém společenství. Nejinak tomu je i v marketingu a marketingové komunikaci. A právě těmto prudkým změnám byl věnován i celostátní odborný seminář pořádaný Českou marketingovou společností a profesním klubem ČMS KUM-Klubem učitelů marketingu za účasti více než 40 pedagogů, oborníků z praxe a studentů z ČR a SR v Tančícím domě Praha.

Pošmourné listopadové úterý bylo naplněno 10 aktuálními přednáškami z různých oblastí marketingu a marketingové komunikace. Začátek semináře byl ve znamení vyhlášení již 18. ročníku soutěže Marketér roku 2021.

  • Turbulentnost doby přesně vystihla první přednášející doc. Ing. Ilona Švihlíková, PhD. z VŠO, která se zabývala poměrně chmurným obrazem současné domácí i evropské ekonomické reality, která je ovlivněná řadou ekonomických, energetických i válečných jevů. Načrtla některé možnosti marketingových aktivit, které je třeba realizovat.

  • Prof. Mgr. Lucie Spálová, PhD. z UKF v Nitře přiblížila různé pohledy na brand aktivismus, tedy na procesy, které vedou značky k tomu, že vystupují ze své původní a jediné funkce komerční kotvy na trhu a reflektují požadavky veřejnosti na mnohostranné projevy CSR. Na datech doložila, že např. v USA 49 % spotřebitelů vnímá brand aktivismus značek pozitivně, což se odráží také v ochotě podporovat tyto značky nákupním chováním

  • Ing. Petr Uchytil při analýze výsledků anglického výzkumu Big Data Mine došel k několika zásadám, jež jsou platné pro rozhlasovou reklamu: pomáhá vytvářet budoucí poptávku, vede ke zvyšování efektivnosti mediaplánů, lze konvertovat existující poptávku, přispívá ke kreativní konzistenci efektivních kampaní atd.

  • Přesná data do diskuse o efektivnosti zapojení influencerů vnesl doc. Mgr. Radek Tahal, PhD. z VŠE Praha. Nasazení reklamy prostřednictvím influencerů do reklamních aktivit je často předmětem různých pohledů, ale při rozhodování je třeba se opřít o tvrdá data z výzkumů v této oblasti: jeden z výzkumů tohoto typu realizuje právě VŠE a jeho výsledky ukazují, kdy a v jakých oblastech a s kým je influencerská komunikace efektivní.

  • Zajímavé téma prezentoval ing. Vladimír Zikmunda, CSc.: Nejlepší marketing pro skvělé jídlo? Vidět a ochutnat! Hovořil o více než 100 druzích knedlíků, které dodává na český trh firma Knedlíky Láznička nejen obchodní sítí, ale i prostřednictvím e-shopů. Podrobně popsal systém efektivní marketingové komunikace tohoto produktu – soutěže, ochutnávky, využití sociálních sítí, specializovaná knedlíková kuchařka, reference, časopisecké přílohy atd.

  • Odpolední blok zahájil ing. Miroslav Šmíra, ze společnosti Rob4Job přednáškou Marketing robotů. Zabýval se specifikou trhu B2B a typizoval zde některé formy marketingové komunikace. Potvrdil, že podstatné jsou reference spokojených uživatelů, atraktivní aplikace využití robotů a jejich prezentace na veletrzích, zpravodajské materiály v televizi. Novým směrem ve využití této robotické techniky je její nasazení jako sociálních robotů při péči o handicapované a nemocné např. s Alzheimerem, kdy mohou stimulovat motoriku, opakované činnosti apod.

  • Mgr. Eliška Froschová Stehlíková ze společnosti Lidl přiblížila komplexní tematiku aktivit CSR v přednášce Komunikace témat udržitelnosti v retailu. Uvedla např. kampaň Lidl Les - a dokumentovala také praktické aplikace myšlenky společenské odpovědnosti a udržitelnosti na několika dalších aktuálních příkladech - spolupráce s organizací Zachraň jídlo na F.O.O.D. pikniku, edukační setkávání se spotřebiteli, zapojení kuchaře Romana Pauluse atd.

  • Manažer dat a výzkumu společnosti Seznam Ing. Miloš Uldrich se věnoval strategii společnosti v době pandemie, demonstroval aktivity brande safety, popsal, jak se chovají internetoví uživatelé v turbulentní době a jak na to reagují značky. Za podstatnou považuje systematickou aplikaci novinářských forem zpracování internetového obsahu a kontinuální měření efektivnosti.

  • Netradiční téma – a pro mnohé novinka – bylo vystoupení Mgr. Terezy Truhlářové o gravitačním vinařství, které je důsledně uplatňováno ve vinařském domě VILAVIN. Popsala budování nového provozu zpracování vína, které důsledně využívá šetrné gravitace v celém procesu výroby, kde se zpracovává produkce 7 viničních tratí, 8 odrůd ze tří různých podloží. Naznačila praktické kroky v oblasti trvalé udržitelnosti, formy komunikace produktů i značky.

  • Poslední přednáška Simony Liškové z VodafoneCZ se soustředila na chování značky v krizovém prostředí. Ze stručné analýzy situace při pandemii covidu definovala hlavní zásady chování značky: být více a nablízku mezi lidmi – ve firmě i mezi zákazníky, zajistit kritické fungování všech nabízených služeb, podpořit nejvíce ohrožené segmenty, podporovat firemní nadaci atd.

Celodenní odborný seminář přinesl účastníkům množství nových informací a podnětů pro marketingové efektivní aktivní chování značky a instituce ve složitém prostředí. Řada doplňujících otázek z pléna k přednášejícím svědčila o dobrém nastavení hlavní tematiky a přínosu vystupujících pro další rozvoj marketingu a marketingové komunikace.

prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.