Accessibility and inclusivity

Přístupnost a inkluzivita v maloobchodě znamená zajištění rovného přístupu pro všechny zákazníky, včetně osob se zdravotním postižením. To zahrnuje návrh prostor, produktů a služeb tak, aby byly přístupné a použitelné pro lidi s různými potřebami s důrazem na odstranění fyzických i psychických bariér.