Agenda setting

Nastolování agendy / nastolování agend znamená cílený výběr témat, o kterých mají lidé přemýšlet. Pod vlivem médií je lidé vnímají jako nejdůležitější. V oblasti politického marketingu se jedná o nastolování politických témat a schopnosti kandidátů svá témata prosadit. Výstižně to vyjádřil Bernard Cohen: „Média většinou nemusejí být úspěšná v tom, aby lidem říkala, co si mají myslet, ale jsou až neuvěřitelně úspěšná v tom, aby lidem říkala, o čem mají přemýšlet.“