AI-enhanced creativity

Kreativita s podporou umělé inteligence označuje použití umělé inteligence v kreativním procesu, kdy se nástroje a algoritmy umělé inteligence používají k analýze dat, generování poznatků a pomáhají marketérům nebo tvůrcům obsahu při vytváření efektivnějšího a poutavějšího obsahového sdělení. Kombinuje sílu schopností AI zpracovávat data s lidskou kreativitou pro lepší marketingové výsledky.