Augmented reality activation

Aktivace rozšířené reality v marketingu zahrnuje začlenění technologie rozšířené reality (AR) do marketingových kampaní s cílem vytvořit poutavé a interaktivní zážitky. Tyto zážitky mohou zahrnovat virtuální zkoušení produktů, interaktivní reklamy nebo vylepšené uživatelské prostředí v mobilních aplikacích. Tato technologie umožňuje lepší porozumění produktu a zvyšuje šance na jeho prodej.