Circular economy (CE)

Cirkulární ekonomika (CE) je systém, ve kterém se chováme ohleduplně k přírodě, ale zároveň generujeme zisk díky opětovnému využívání cenných materiálů, které udržujeme v oběhu co nejdéle. (Zdroj: Institut cirkulární ekonomiky)