Circular supply chain 

Cirkulární dodavatelský řetězec je model oběhového hospodářství, jehož prioritou je ekologická šetrnost při maximální efektivnosti, a to od navrhování výrobků, přes zadávání veřejných zakázek až po nakládání s odpady.