Closed-loop recycling

Recyklace v uzavřené smyčce je proces sběru a opětovného použití materiálů jako je sklo, ocel a hliník, které lze recyklovat opakovaně. Např. společnost DELL se svými obchodními partnery vyvinula způsoby, jak zabránit znehodnocení některých používaných plastů, aby mohla tyto materiály dále recyklovat.