Cohort

Kohorta ve statistice, marketingu a demografii označuje skupinu osob se společnou demografickou zkušeností / charakteristikou, která je sledována v čase. Například všichni lidé narození ve stejném roce tvoří kohortu narozených. Všichni lidé, kteří uzavřeli manželství ve stejném roce, tvoří kohortu sňatků. Původně kohorta označovala římskou vojenskou jednotku čítající přibližně 500 mužů.