Competitive intelligence

Konkurenční zpravodajství je systematický, legální a etický proces sbírání, analyzování a organizování informací o konkurenčních firmách, ekonomickém prostředí a též o vlastní firmě, které jsou následně analyzovány tak, aby pomohly odhalit slabé a silné stránky konkurence, rozpoznat její strategické záměry a realizovat správná strategická rozhodnutí, která pomohou zvýhodnit vlastní firmu oproti ostatním konkurentům. Konkurenční zpravodajství pomáhá též inovačnímu potenciálu firem (definice doc. Františka Bartese).