Confidentiality agreement

Dohoda o zachování mlčenlivosti, často označovaná jako NDA (Non-Disclosure Agreement), je právní dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, která stanovuje, že zaměstnanec nesmí prozradit chráněné nebo patentované informace, obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace získané během pracovního poměru. Tato dohoda je klíčová pro ochranu citlivých firemních dat.