Confirmation bias

Konfirmační zkreslení je kognitivní zkreslení dat, které označuje tendenci lidí, včetně výzkumníků, upřednostňovat, hledat nebo interpretovat informace a výzkumná data takovým způsobem, aby podporovaly jejich předem stanovené názory nebo hypotézy. Toto zkreslení může vést ovlivnit objektivitu a validitu výzkumných závěrů.