Conversion rate

Konverzní poměr je metrika úspěšnosti a počítá se v procentech vydělím počtu návštěvníků, kteří na vašem webu provedli požadovanou akci, celkovým počtem všech návštěvníků, kteří web ve sledovaném období navštívili, a tento podíl se vynásobí x 100