Customer engagement

Angažovanost zákazníků je strategie a praxe jejich zapojení do interakce se značkou. Zahrnuje marketingové aktivity, služby zákazníkům a digitální komunikaci s cílem vytvoření pevných vztahů, zvyšování loajality a podpory opakovaných nákupů.