Customer insights

Poznatky o zákaznících v maloobchodě znamenají hluboké porozumění a analýzu chování, preferencí, potřeb a motivace zákazníků. Zdrojem dat může být historie nákupů, monitorování chování zákazníků na sociálních sítích, zpětná vazba od zákazníků a věrnostní programy. Nashromážděné informace o chování, preferencích a potřebách zákazníků pak slouží k přijímání informovaných obchodních rozhodnutí.