Data capture

Zachycení a přenesení dat do počítače je proces sběru a převodu dat z různých zdrojů do digitálního formátu. Tento proces zahrnuje např. skenování dokumentů, OCR (optické rozpoznávání znaků) a jiné metody pro automatický nebo manuální sběr dat s cílem jejich dalšího zpracování.