Data driven recruiting

Nábor zaměstnanců založený na datech je pokročilá náborová strategie, při které rozhodovací procesy založeny na analytických datech. Tato metoda využívá nástroje jako jsou systémy pro sledování uchazečů, analytické platformy a software pro hodnocení dat k získání cenných informací o uchazečích, trhu práce a trendech v náboru pro lepší cílení na vhodné kandidáty.