Data-driven storytelling

Vyprávění příběhů založené na datech označuje praxi využívání různých typů dat, včetně zákaznických dat, trendů v odvětví, tržního výzkumu a sentimentu na sociálních médiích, k vytváření přesvědčivých narativů v marketingu. Tyto příběhy založené na datech jsou navrženy tak, aby rezonovaly s cílovou skupinou, zvyšovaly angažovanost a podporovaly konverze.