Data mining

Data mining / Dolování dat (též vytěžování dat) je proces třídění velkých souborů dat s cílem identifikovat vzory a vztahy, které mohou pomoci řešit různé dílčí úkoly prostřednictvím analýzy dat. Data mining je dnes nejrychleji rostoucím segmentem business intelligence (sběr a analýza velkých objemů dat). Pomáhá objevovat skrytý potenciál, předvídat budoucí trendy a přijímat kvalifikovanější podnikatelská rozhodnutí. Anglický termín "data mining" v češtině již zdomácněl.