Data warehouse

Datový sklad je databáze navržená pro efektivní a komplexní analýzu dat. Tato technologie shromažďuje a integruje velké objemy dat z různých zdrojů a umožňuje jejich uchování v uspořádané a konzistentní formě. Je optimalizována pro zpracování reportů, díky nimž mohou manažeři lépe porozumět trendům, odhalovat vzorce a přijímat informovanější strategická rozhodnutí.